Meespelen met het HanzeOrkest

Geïnteresseerd om mee te spelen met het HanzeOrkest? Leuk! Meer informatie kan je aanvragen via info@hanzeorkest.nl.

Van de leden van het HanzeOrkest verwachten we een flinke dosis enthousiasme, doorzettingsvermogen en een hoog speelniveau. Je krijgt er speelplezier, leuke concerten, samenwerking met boeiende solisten en (desgewenst) een hoop gezelligheid voor terug.

In twee periodes per jaar (sept-nov. en feb-april) repeteren we elke woensdagavond in het Gymnasium Celeanum, Zoom 37 te Zwolle. De repetities zijn van 19.15 (zitten, 19.30 uur spelen) tot 22.00 uur.

Ook is er elke periode een repetitiezaterdag of -weekend. (Strijkers) groepsrepetities worden apart gepland.

Met subsidies, sponsoring en advertenties proberen we de deelnemersbijdrage zo laag mogelijk te houden, maar een contributie is nodig om onze begroting sluitend te krijgen. Voor alle repetities bedraagt deze per project €130,-.

Om het HanzeOrkest financieel gezond te houden is het belangrijk dat onze concertzalen goed gevuld zijn. Daarom verwachten we ook van alle deelnemers dat zij zich inzetten om kaarten te verkopen.

Heb je belangstelling, kom dan eerst een keer meespelen. Stuur een mail naar info@hanzeorkest.nl met wie je bent, je ervaring op je instrument en hoe je het HanzeOrkest hebt leren kennen. Ook hebben we een aantal open repetities voor kennismaking aan het begin van elke repetitieperiode.

Wil je orkestlid worden, dan speel je tenminste 4 repetities mee. Dan bekijken de aanvoerder en de concertmeester of je je partij voldoende kunt spelen om daadwerkelijk lid te worden van het orkest. Het bestuur van het orkest beslist uiteindelijk.

N.B.: voor een aantal instrumenten hebben we vacatures, maar niet voor alle.

Van orkestleden verwachten we:

  • Dat ze thuis hun partij studeren.
  • Dat ze zich aanmelden voor een heel project (voor- en/of najaar).
  • Dat ze in principe alle repetities aanwezig zijn, en overleg hebben met aanvoerder/concertmeester als ze toch verhinderd zijn.
  • Een financiële bijdrage in de vorm van contributie per project.