Stichting Hanzeorkest

Het orkest is in november 1990 opgericht als Kamerorkest Zwolle door enkele enthousiaste amateur- en beroepsmusici. Zij wilden graag in een orkest spelen dat hen voldoende uitdaging en inspiratie bood om te musiceren op een hoog muzikaal niveau. Sinds 1 januari 2000 draagt het orkest de naam HanzeOrkest om de relatie met de Hanzestad Zwolle aan te geven.

RSIN 8034.89.626
De Stichting Hanzeorkest is een Culturele ANBI Stichting

Secretariaat

info@hanzeorkest.nl

Bestuur

Het bestuur van het HanzeOrkest bestaat momenteel uit:

Arjan Eek, voorzitter
Joke Scholten, secretaris
Roland Kinket, penningmeester
Julius van Dam, logistiek
Lex Stockmann, PR

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het formeren van een orkest en het doen houden van repetities en uitvoeringen van dit orkest. Onze volledige statuten vindt u hier: Statuten Stichting HanzeOrkest Zwolle.

Beleidsplan

Beleidsplan HanzeOrkest 2020-2025

Beloningsbeleid

Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning voor de werkzaamheden. Onkostenvergoedingen vinden plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. De dirigent krijgt als beroepskracht een marktconforme vergoeding voor de uitvoering van zijn opdracht.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Het jaarverslag van het vorige seizoen: Jaarverslag Hanze Orkest 2022

Het financiële verslag van over 2021: Financieel verslag 2021

Privacybeleid

AVG HO Zwolle-v20aug2022