Vrienden, donateurs en sponsors van het HanzeOrkest

Het HanzeOrkest kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers en de financiële ondersteuning door de orkestleden zelf, de overheid en door vrienden, donateurs en sponsors. Met uw financiële steun kunnen wij solisten aantrekken en grotere werken spelen waarvoor vaak missende instrumentalisten ingehuurd moeten worden. Ook wordt uw bijdrage gebruikt voor de aanschaf of reparatie van instrumenten.

Subsidies

Het HanzeOrkest is blij met de financiële steun die het ontvangt van de gemeente Zwolle.

Adverteren

Een aantal bedrijven steunt ons met een advertentie in ons programmaboekje. Adverteren kan vanaf € 75,-

Donateur/Sponsor

Wilt u donateur of sponsor worden van ons orkest neem dan contact op met de voorzitter, dat kan via het contactformulier op de website. Als u meteen een donatie wil doen kan dat op het volgende rekeningnummer: NL09 INGB 0005520613 t.n.v. Stichting HanzeOrkest Zwolle.

Vriend van het HanzeOrkest

Voor een bedrag van € 75,- per jaar bent u Vriend van het HanzeOrkest. U ontvangt dan van ons 2 keer per jaar informatie over onze concerten en jaarlijks twee vrijkaarten (of 2 keer 1 vrijkaart) voor één van de concerten naar keuze. (Dit geldt alleen voor concerten die door het HanzeOrkest zelf worden georganiseerd).

Mocht u Vriend willen worden dan kunt u het bedrag overmaken op bovengenoemd rekeningnummer o.v.v. 'Nieuwe Vriend' en uw emailadres of contact opnemen via info@hanzeorkest.nl. U wordt dan z.s.m. door ons benaderd.

ANBI-status

Het HanzeOrkest heeft met ingang van 1 januari 2013 de ANBI-status. Dat betekent dat u uw giften aan het orkest kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. Het orkest is u dankbaar voor uw gift!